HUGO KAAGMAN  STENCIL KING
2004 Mural Painting Zeeland
2004 Mural Painting Zeeland
LUCTOR ET EMERGO Zeeland, Kats, Noord-Beveland, mural painting, acrylic on wall, august 2004. Zeeland, Kats, Noord-Beveland, Depicting the culture and history of the region. North Tremble Land, island of Sealand: the Zeeuw. Some elements explained: about the Zeeuw history and iconography used in the mural, chronologically and in Dutch.Zeeland, Kats, Noord-Beveland,  Depicting the culture and history of the region. North Tremble Land, island of Sealand: the Zeeuw. Some elements explained: about the Zeeuw history and iconography used in the mural, chronologically and in Dutch.  Na de stromvloed van 1530 tot en met 1532 was Noord- Beveland leeg en woest. In 1598 werden er nieuwe dijken gelegd en ontstonden polders waar twee dorpen werden gesticht:  Kats en Colijnsplaat. Kats was hervormd, rood en eendrachtig.
In de laatste ijstijd werd Zeeland bewoond door kuddes mammoeten en wolharige neushoorns.
Beeld van de Romeinse Godin Nehalennia, gevonden op het strand van Domburg. Nehalennia werd aanbeden tusen 180 en 230 na Christus als de Godin van Voorspoed en als beschermheilige van kooplieden.
Reconstructie van de Romeinse tempel van Nehalennia op Noord-Beveland bij Colijnsplaat.
Karel de Grote (724 – 814) koning van het Frankische Rijk. Zeeland stond bekend als “Frisia Citeroire”, het naastbij liggend Friesland en was onderdeel van het Frankische Rijk.
Na de verdeling van het Frankische Rijk van Karel de Grote viel Zeeland regelmatig ten prooi aan de Noormannen.
Monniken in pijen aan het bedijkingwerk.
Rattenvanger in de periode van pest epidemieën in 1603 - 1605 en 1625  “Die laeght met katten, vanght niet als ratten”.
Volksdicher Jacob Cats (1577-1660). Dit beeld staat in de oude vissershaven te Brouwershaven. Hij was een Zeeuwse “Homo Universalis”: bedijker, zakenman, jurist, organisator en bestuurder van de Republiek en bovenal letterkundige. Hij was vertegenwoordiger van de Nederlandse Renaissance. Zijn debuut op 41 jarige leeftijd als dichter was met twee bundels  ”Sinn´- en Minnebeelden    en Maechden-.plicht “, beiden in 1618. Zijn gedichten waren populair bij het grote publiek met herkenbare banaliteiten, maar ook was hij taalvernieuwer. Hij was de grondvester van het Zeeuws als volwaardige en zelfstandige (streek)taal.
Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1607-1676) , admiraal van de Nederlandse vloot. Dit standbeeld staat op het Keizersbolwerk te Vlissingen. Zijn lichaam ligt begraven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
Charlotte van Tuyll (1629 †), weduwe van Abel Cats, de Baljuw van Veere.
Nederlands Hervormde Kerk in Kats (gebouwd in 1757)
De Dijkstraat in Kats . De molen op de dijk is verwoest in 1922.
Zeeuws beurtschip
Orgeldraaier  Johannus Griep uit Terneuzen met de bijnaam “Johannus uut de kiste”. In de jaren 50 en begin 60 trok hij rond te voet en sliep in schuren en kwam vaak in Kats. Toen hij te oud werd, liep hij met een radio op batterijen rond, waarnaar tegen betaling geluisterd kon worden.
Marien Post in 1938. Hij was boerenknecht op de boerderij van Mathijs Noordhoek. Jarenlang verscheen hij op feesten in Kats verkleed als Napoleon Bonaparte. 
De kunstschilder Hijnen aan het werk met een kunstcriticus, die over zijn schouder meekijkt, in 1912.
Prijswinnende Zeeuwse hengst, de “”Epatant de Kats”, geboren in 1921. Eigenaar:  Hengsten Vereeniging Stoppeldijk.
Watertoren van Goes
“Hans Brinker or the Silver Skates”, het beroemde Amerikaanse boek, waarin het jongetje Hans het dorp redt door zijn vinger in het gat in de dijk te houden. Volgens sommigen gelegen in Spaarndam in Noord- Holland, volgens anderen is het Zoutelande op Walcheren.
Vuurtoren bij Hamstede te Schouwen.
Duitse bunker bij Dishoeck als onderdeel van de kustbatterij in 1944.
Dijkdoorbraak in 1953 bij Veerhaven.
De Kauri-schelp uit Nederlands Indie werd gebruikt als betalingsmiddel door de Zeeuwen. Ze kochten er slaven mee in Afrika. De schelp werd in Zeeland ook wel “keutje” genoemd om zijn gelijkenis met een kut. De Romeinen hadden vroeger de zelfde associatie, in plat Romeins heette het een “muus” afgeleid van het woord musculus. In Zeeland  werd het verbasterd tot “muis” of “mossel”. In Frankrijk en Italië stond de schelp bekend als “porca” ofwel “varkentje” een andere benaming voor het vrouwelijk geslachtsdeel. De kaurie of “porca”-schelp  werd door zijn gladde en tere verschijning vergeleken met het porcelein, dat door het V.O.C. uit China gehaald werd. Het woord porcelein is dan ook ontleend aan “porca”.
Voor het ploegen van de Zeeuwse klei was vaak een driespan nodig. Veelvuldig ploegen was nodig voor onkruidbestrijding en verbetering van de bodemstructuur.
Back to menu